GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH
 
 

System Raportowania Zdarzeń Krytycznych (CIRS)

Dzięki programowi elektronicznego przetwarzania danych riskop można analizować zdarzenia potencjalnie wypadkowe i powikłania kliniczne. Riskop jako własny program CIRS został tak opracowany, aby ujmować w nim i oceniać codzienne incydenty, które zazwyczaj nie prowadzą do widocznych szkód, nie pomijając żadnego z nich. Te incydenty są obarczone poważnym ryzykiem, ponieważ jeśli dojdzie do nich ponownie, mogą spowodować faktyczne szkody.

Przy pomocy programu riskop można odpowiednio wcześnie identyfikować ryzyka, dociekać ich przyczyny oraz wprowadzać właściwe działania zaradcze. Ponadto poprzez omawianie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz procesów obarczonych błędem można się wspólnie uczyć na własnych błędach.

Chętnie zainstalujemy Państwu system CIRS dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb oraz zapewnimy Państwu szkolenie z profesjonalnej i skutecznej obsługi tego programu.