GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH
 
 

Identyfikacja, ocena oraz kontrola ryzyka i postępowanie w sytuacjach ryzykownych

Nasze doświadczenie z zakresu szkód medycznych i świadczenia usług doradczych w tym względzie zawarliśmy we własnym narzędziu elektronicznego przetwarzania danych przeznaczonym do oceny ryzyka.

Inwentaryzacja ryzyk, planowanie działań zaradczych oraz ewaluacja projektów
Dzięki skali ryzyka na życzenie klienta opracowujemy odpowiedni profil ryzyka i prewencji uwzględniający jego potrzeby. W celu oceny zidentyfikowanych ryzyk sporządzamy portfolio ryzyka z uwzględnieniem stopnia ciężkości potencjalnej szkody i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Wspólnie z pracownikami szpitala definiujemy wynikające z tego stanu rzeczy środki prewencyjne.