GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Das Team der GRB
 
 

O Nas

Jesteśmy kwalifikowaną grupą doradców ryzyka, która towarzyszy szpitalom i ośrodkom zdrowia we wdrożeniu udanego zarządzania ryzyka i jakości, od rozwoju organizacyjnego, poprzez transfer wiedzy aż do marketing bezpieczeństwa. Na pierwszym planie są przy tym wskazania prewencyjne zmniejszające ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów oraz unikanie zarzutów błędów w sztuce lekarskiej. 


Profesjonalizm i człowieczeństwo - naszą kulturą firmową 
Jako niezależna grupa ekspertów obserwujemy codzienność w szpitalu z objektywnej perspektywy. Łączymy przy tym teorię z praktyką. W ramach naszych obserwacji, wywiadów i rozmów z pacjentami wykrywamy ryzyka, żródła błędów, luki w bezpieczeństwie. Do tego należy szczery, otwarty ale również krytyczny dialog.


Jakość wypracowuje bezpieczeństwo - naszą filozofią firmową

Przestrzegamy jasną filozofię firmową, która oparta jest na wyczerpującym zrozumieniu jakości. Nie ogranicza się ona tylko do naszych usług doradczych, ale rozpościera się na całą działalność GRB. Posiadamy w ten sposób obok długoletniego doświadczenia zawodowego odpowiednie fachowe ekspertyzy. Jesteśmy kwalifikowani według ONR 49000ff. Naszą wiedzę utrzymujemy i aktualizujemy ciągle poprzez regularny udział w dokształcaniach i spotkaniach informacyjnych dotyczących nowych badań i wytycznych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), Związku Bezpiecznych Pacjentów oraz w Towarzystwach Specjalistycznych. Ponadto mamy do dyspozycji unikatową base szkód z której nasi klienci korzystają. Nasza filozofia firmowa jest podstawą naszego sukcesu – zadowolenie klientów oraz bezpieczeństwo pacjentów to potwierdzają. 


Wzdłuż i wszerz przez Europę - GRB międzynarodowo
W ostatnich latach coraz bardziej umiędzynarodowiliśmy się. Opiekujemy się szpitalami i ośrodkami zdrowia w Szwajcarii, Polsce oraz pomagamy ugruntować zarządzanie ryzykiem dla diagnostyki, terapii i opieki.