GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Rechtliches
 
 

Aspekty prawne

Prawa autorskie
Treści i struktura niniejszych stron internetowych są chronione prawami autorskimi. Informacje i dane (pliki tekstowe, obrazu, graficzne, dźwiękowe, video oraz animacji) na naszej stronie internetowej nie mogą być bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH w jakiejkolwiek formie wykorzystywane i reprodukowane w całości i w części.

Ochrona danych osobowych
Dalsze informacje na temat naszej ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.

Wyłączenie gwarancji

Staramy się przekazywać poprawne i aktualne informacje. Mimo to mogą wkraść się błędy. Treści są starannie opracowywane. Jednak firma GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, wiarygodność, kompletność i aktualność przekazywanych informacji. Proszę uwzględnić fakt, że wszystkie wypowiedzi odnoszące się do przyszłości to cele, których osiągnięcie wiąże się z nieprzewidywalnym ryzykiem i nie można w żaden sposób zagwarantować powodzenia ich realizacji. Użytkowanie niniejszych stron internetowych i korzystanie z udostępnionych na nich informacji odbywa się na własną odpowiedzialność. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Niniejsze strony internetowe mogą zawierać materiały dostarczone przez osoby trzecie bądź odsyłać do innych stron internetowych za pomocą hiperłącza. Firma GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH nie odpowiada za treść tych informacji oraz za prezentację i treść innych stron internetowych, do których odsyła hiperłącze.

Rozporządzenie w sprawie obowiązku informowania o usługach
Die GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold, tel. 05231 603-0, faks 05231 603-212, e-mail: info@grb.de, jest wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Lemgo pod nr HRB 4172. Numer identyfikacji podatkowej Vat: DE 170048180.

Oferowane usługi znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych w zakładkach “usługi doradcze” i “doradztwo”.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München. Terytorialny zasięg ochrony ubezpieczeniowej obejmuje Europę łącznie z Turcją.

W ramach oferty umowy udostępniamy Państwu Ogólne Warunki Umowy. Wszystkie postanowienia umowne podlegają prawu niemieckiemu. Wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądu właściwego w Detmold.