GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Datenschutz
 
 

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, bardzo się z tego cieszymy i traktujemy kwestię ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie, gdy korzystacie z naszej oferty usług na naszej stronie i podajecie dane, które są konieczne dla realizacji Państwa zlecenia. Przykłady: Prośba o przysłanie materiału informacyjnego bądź skontaktowanie się z nami za pomocą formularza kontaktowego, zamawianie publikacji przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia. Jeśli skorzystacie Państwo z naszych usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane dla celów ich realizacji.

Cel wykorzystywania i przekazywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane za każdym razem w konkretnym celu. Udostępniamy je ubezpieczycielowi oraz innym partnerom produktowym, jeśli jest to konieczne do wywiązania się przez nas z naszych obowiązków umownych bądź w celu realizacji konkretnego zlecenia, którego wykonanie nam Państwo powierzyli.

Prawo do informacji na temat danych osobowych
Na Państwa życzenie przyślemy pisemne powiadomienie, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas zgromadzone. W naszym oficjalnym wykazie procedur (patrz poniżej) umieściliśmy odpowiednie informacje.

Wasze bezpieczeństwo
Chronimy dane poprzez wprowadzenie środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.
Jeśli podacie nam wasze dane osobowe, komunikacja odbywająca się z naszym serwerem WWW jest szyfrowana. Zapobiegamy w ten sposób, że inni  nie dowiedzą sie nic o danych dostarczonych przez was.

Nasz Publiczny Wykaz Procedur
W świetle przepisów o ochronie danych osobowych należy udostępnić w odpowiedni sposób na wniosek każdego zainteresowanego informacje zgodnie z § 4e niem. Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Te oraz inne informacje są zebrane u naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w obszernym i szczegółowym wykazie. 

Nasz Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W razie pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo zwrócić bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest do Państwa dyspozycji przy rozpatrywaniu próśb o udzielenie informacji, wniosków lub skarg:

Oliver Baldner, Inspektor Ochrony Danych Osobowych firmy GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, Ecclesiastraße 1 – 4, 32758 Detmold, email: dsb@grb.de 

Analiza ruchu na stronie internetowej - oprogramowanie Piwik
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie Piwik służące do analizy użytkowania stron internetowych. Piwik wykorzystuje „cookies”, pliki tekstowe zgromadzone na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Informacje zebrane przy użyciu plików „cookie” gromadzimy i analizujemy wyłącznie w sposób anonimowy. Nie przekazujemy ich osobom trzecim. Aby zapewnić anonimowość Państwa danych osobowych używamy wtyczki AnonymizeIP-Plugin i gromadzimy Państwa adres IP bez ostatniego oktetu. Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie wyszukiwarki internetowej. Jednak zwracamy Państwu uwagę na fakt, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Zgodę na gromadzenie danych osobowych można odwołać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.