GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH
 
 

Bezpieczeństwo pacjentów

Nadrzędnym celem wszystkich działań w ramach zarządzania ryzykiem w placówce medycznej jest bezpieczeństwo pacjentów. Mają oni prawo do profesjonalnie przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz do profesjonalnego leczenia i pielęgnacji. Dzięki temu można uniknąć szkód medycznych.


Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa
Firma GRB wykonuje swoją pracę w oparciu o obszary działania  zdefiniowane przez WHO (action areas) zapewniające bezpieczeństwo pacjentów oraz o zalecenia Rady UE. Ponadto uwzględniamy krajowe standardy Organizacji na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów Aktionsbündnis Patientensicherheit (Niemcy), Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów Stiftung Patientensicherheit (Szwajcaria) oraz platformy poświęconej tej tematyce Plattform Patientensicherheit (Austria).


Błądzić jest rzeczą ludzką
Opublikowany w roku 1999 w Stanach Zjednoczonych raport Instytutu Medycznego pod tytułem „Błądzić jest rzeczą ludzką“ (Kohn i wsp., 2000) koncentrował się początkowo na ryzykach związanych z opieką nad pacjentem, a służba zdrowia była w nim postrzegana (obok przemysłu atomowego) jako obszar wysokiego ryzyka. Od chwili publikacji raport stanowi punkt wyjściowy współczesnych rozważań i inicjatyw podejmowanych w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pacjenta.


Adresy
APS - http://www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de/
ANetPAS - http://www.plattformpatientensicherheit.at/
Stiftung für Patientensicherheit Schweiz - http://www.patientensicherheit.ch/de/aktuell.html
EuNetPAS - http://www.eu-patient.eu/
WHO - http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/patient-safety