GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Wissensmanagement
 
 

Transfer wiedzy

Poświęcamy wiele czasu, aby przekazać nasze know how interesantom.


Szkolenia
Podczas przeprowadzanych regularnie szkoleń, warsztatów, seminariów wewnątrzzakładowych (np. podczas seminariów na temat systemu CIRS raportującego zdarzenia niepożądane) dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Osoby zainteresowane mogą zdobyć wiedzę na różne tematy związane z zarządzaniem ryzykiem. Tematykę szkoleń możemy także ustalić z Państwem indywidualnie, aby Państwo mogli uczestniczyć w szkoleniu dostosowanym do Państwa potrzeb. 


Publikacje
W naszych publikacjach znajdziecie Państwo informacje na temat rozwoju w dziedzinie zarządzania ryzykiem w placówce medycznej. Poruszamy w nich aktualne tematy.


Oferty studiów
W licznych wykładach tematycznych przedstawiamy nasze know how w różnych instytucjach edukacyjnych. Angażujemy się w kształcenie ustawiczne na uniwersytetach w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia.
Klicken Sie auf die jeweiligen Abbildungen und Sie erhalten weitergehende Informationen