GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Klinisches Risikomanagement
 
 

Zarządzanie ryzykiem klinicznym

Zarządzanie ryzykiem klinicznym to obowiązek każdej placówki medycznej. Coraz więcej ubezpieczycieli gwarantujących ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej uzależnia przejęcie ryzyka od systematycznego przeprowadzania działań prewencyjnych. W przyszłości ubezpieczyciele będą stawiać coraz ostrzejsze warunki i konkretnie definiować sposób zarządzania ryzykiem. Kontrola w tym zakresie zgodnie z istotnymi kryteriami jest przeprowadzana systematycznie.
Ponadto profesjonalne zarządzanie procedurami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom zyskuje coraz większe znaczenie. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną oraz sprostać oczekiwaniom pacjentów związanym z bezpieczną opieką medyczną.

Skuteczny system organizacyjny
Dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem klinicznym można zapobiegać wystąpieniu ryzyka procesowego w organizacji. Zarządzanie ryzykiem klinicznym ma m. in. następujące cele:
  • zwiększenie przejrzystości czynników ryzyka w procesach terapeutycznych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu ryzyka,
  • zwiększenie standardów jakościowych,
  • zwiększenie konkurencyjności szpitala,
  • zmniejszenie ilości szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Pomożemy Państwu osiągnąć zamierzone cele
Mając na względzie skuteczność zarządzania ryzykiem klinicznym, oceniamy wydajność Państwa organizacji. W oparciu o proces zarządzania ryzykiem identyfikujemy ryzyka mogące wystąpić podczas wykonywania procedur klinicznych. Sprawdzamy skuteczność stosowanych działań prewencyjnych i systemów wczesnego ostrzegania, wydajemy zalecenia optymalizacyjne i instalujemy skuteczne w dłuższym okresie czasu narzędzia kontrolne zwiększające poziom bezpieczeństwa Państwa pacjentów oraz pracowników.