GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH
 
 

Rozwój organizacyjny

Rozwój organizacyjny w placówkach medycznych jest głównym obszarem działania firmy GRB. Obejmuje on zarządzanie ryzykiem i jakością w placówce medycznej.

Standardy w opiece zdrowotnej
Posiadamy rozległą wiedzę na temat aktualnych standardów w opiece zdrowotnej, które udostępniamy Państwu podczas wdrażania skutecznych systemów zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością.

Aktualnie punktem odniesienia dla zarządzania ryzykiem są dwa najważniejsze standardy: norma ISO 31000:2009 i norma ONR 49000 nn. Łączą one wiedzę ekspertów na temat zarządzania ryzykiem oraz sposobu wdrażania tego obszaru działań w instytucjach. Ponadto ukazują zróżnicowany proces zarządzania ryzykiem. Poza tym istnieje jeszcze norma DIN EN 15224 (według ISO). Została ona sformułowana z uwzględnieniem potrzeb placówek medycznych. Znane pojęcia normy ISO 9001:2015 zastąpiono terminologią medyczną.