GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Sicherheitsmarketing
 
 

Marketing bezpieczeństwa

Przejrzystość zwiększa zaufanie
Ważnym aspektem na drodze do większego bezpieczeństwa pacjentów jest włączenie pacjenta w proces leczenia. Obowiązująca w Niemczech od początku roku 2013 Ustawa o prawach pacjenta (PatRG) wytycza odpowiedni kierunek działania. Pacjenci będą w przyszłości lepiej informowani o potencjalnych ryzykach, stosowanych działaniach prewencyjnych oraz punktach kontrolnych w zakresie ryzyka niż jak to miało miejsce przed wejściem w życie tej ustawy. Będą oni także włączeni w te działania. Ze skuteczną prewencją ryzyka mamy do czynienia wtedy, kiedy pacjent posiada wiedzę na temat przyszłego procesu terapeutycznego. Powinien on zostać poinformowany o potencjalnych ryzykach oraz o ewentualnych środkach bezpieczeństwa, które należy wcześniej zastosować. Przez lata opracowywaliśmy różne metody i środki, aby sprostać coraz większym wymogom transparentnego marketingu bezpieczeństwa.
Video