GRB – Gesellschaft für Risikomanagement mbH

Konsultacja
 
 

Konsultacja

Od roku 1994 z powodzeniem świadczymy usługi doradcze dla szpitali oraz placówek medycznych w zakresie wdrażania systemów zarządzania ryzykiem i jakością obejmujących organizację procesów opieki zdrowotnej.

Obszary działania firmy GRB
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaczęto wprowadzać zarządzanie jakością w procesie świadczenia usług zdrowotnych. Dziesięć lat później pojawiło się zarządzanie ryzykiem klinicznym w placówce medycznej mające na celu zmniejszenie ilości powikłań i szkód medycznych. W ostatnich latach obserwuje się wiele aktywności i oraz tendencje rozwojowe w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem pacjenta. W żadnym wypadku koncepcje zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania bezpieczeństwem pacjenta nie powinny być postrzegane osobno, ponieważ są ściśle ze sobą powiązane i nawiązują do siebie nawzajem. Koncepcja zarządzania ryzykiem klinicznym leży u podstaw zarządzania jakością. Z niego z kolei wywodzi się zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, którego adresatami są osoby pobierające świadczenia medyczne i pielęgnacyjne.

Obszary działania firmy GRB, do których należą rozwój organizacyjny, transfer wiedzy oraz marketing bezpieczeństwa łączą ze sobą te wszystkie trzy koncepcje. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów znajdziecie Państwo tutaj.
Bereiche